Haljastus

- Projekteerimine
- Mulla ja kaevetööd
- Äärekivide paigaldus
- Kiviparkett
- Istutus tööd
- Piirdeaedade ehitus + automaatika paigaldus
- Aedade hooldus
- Veesilmade rajamine
- Viljapuude ja põõsaste kujundus ja lõikus